Accentuació gràfica. Part tercera: L’accent diacrític – 1

L’accent diacrític és aquell accent que s’utilitza per a distingir dos mots que s’escriuen igual però tenen significats diversos. Aquest tipus d’accent trenca amb les regles generals d’accentuació gràfica.

Atès el nombre gran de paraules que poden dur accent diacrític, hem decidit de llistar-les en dues parts.

AMB ACCENT SENSE ACCENT
Bé, béns: possessions

Bé: correcte

Be, bens: anyell

Be: lletra

Bóta, bótes: recipient per a contenir líquids Bota, botes: calcer / verb botar
Cóc, cócs: coca Coc, cocs: cuiner

Coc: carbó / bacteri / 1a persona de coure

Cóm, cóms: obi Com: adv. / conj. / 1a persona de comar (valencià i balear)
Cóp, cóps: copa d’un arbre / borralló Cop, cops: colp
Cós, cóssos: trajecte / cursa / solar Cos, cossos: tronc / col·lectiu / substància material / part principal d’una cosa / forat de l’agulla
Déu, déus: ésser suprem Deu: numeral

Deu, deus: aflorament d’aigua a la terra

Dóna, dónes: del verb donar Dona, dones: persona
És: del verb ésser Es: pronom personal reflexiu / article definit masculí del parlar salat
Féu: passat simple de fer Feu: conveni entre nobles / àmbit dominat per algú / present del verb fer
Fóra: imperfet de subjuntiu del verb ésser Fora: exterior / en esports: falta / preposició
Jóc, jócs: lloc on dorm l’aviram / ajocat Joc, jocs: acció de jugar
Mà: part terminal del braç / costat / classe social / en alguns jocs: donada o passada Ma: possesiu
Més: adverbi que denota superioritat / preposició d’inclusió / signe d’addició (+) Mes: unitat de temps / però
Mèu, mèus: miol Meu, meus: possessiu / planta
Mòlt, mòlta, mòlts, mòltes: del verb moldre Molt, molta, molts, moltes: adj. / adv. / pron.
Món, mons (!): planeta / societat Mon: possessiu masculí / llengua birmana
Móra, móres: fruit Mora, mores: retard en el compliment d’una obligació / magribina o musulmana/ del verb morir
Mòssa: osca Mossa: persona / trespeus per a la paella

 

Exemples:

El coc dóna un cóc a la dona.

Ma mare s’ha trencat la mà més d’un cop al mes. 

 

Advertisements

Commentaria

Filed under Ortografia

3 responses to “Accentuació gràfica. Part tercera: L’accent diacrític – 1

  1. Pingback: L’accentuació gràfica | Ismael Fuster

  2. Pingback: Accentuació gràfica. Part segona: Regles d’accentuació | Ismael Fuster

  3. Pingback: Accentuació gràfica. Part tercera: L’accent diacrític – 2 | Ismael Fuster

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s