DETERMINANTS. Demostratius

Seguint amb els determinants article (personal, definit i indefinit), passem a parlar dels demostratius.

Els determinants demostratius són paraules que indiquen la proximitat espacial o temporal d’un substantiu respecte de qui parla.

En català hi ha tres graus de demostratius, si bé tots tres s’han conservat principalment en el valencià, mentre que el demostratiu de segon grau s’ha perdut en els altres parlars.

GRAU DE PROXIMITAT

DEMOSTRATIU

1r (prop de l’emissor)

Aquest/-a/-s/-es

2n (a mig camí entre l’emissor i el substantiu determinat)

Aqueix/-a/-os/-es

3r (lluny de l’emissor)

Aquell/-a/-s/-es

Antigament, els demostratius de primer i segon grau s’empraven indistintament amb llurs formes escurçades est i eix. En la actualitat encara es poden sentir aquestes formes en l’oral valencià, amb una petita modificació, però: la vocal –e al final del mot per reforçar-lo (este, eixe).

Exemples:

Aqu(esta) planta d’ací és una falguera.

No agafes aquell martell que és massa lluny, agafa’n aqu(eix[e]) que usa el teu germà.

Aquell dia la vam xalar moltíssim!

Aquell cotxe de la voravia de davant és el de la meua dona. 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Morfologia i sintaxi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s