Tag Archives: el

DETERMINANTS. L’ARTICLE DEFINIT. Part segona: lo

Antigament l’article definit de masculí singular i plural era lo i los respectivament. Tot i que continua usant-se sobretot en alguns parlars de català occidental i valencià septentrional, cal evitar-ne l’ús en registres formals.

Lo cotxe -> El cotxe

Lo mòbil -> El mòbil

Tot lo dia -> Tot el dia

D’altra banda, l’ús de lo  com a article definit neutre és un castellanisme que també cal evitar. Així algunes solucions serien:

No m’ha agradat gens lo que m’has dit -> No m’ha agradat gens això que m’has dit.

Lo més curiós -> La cosa més curiosa.

Lo important és que estàs bé -> L’important és que estàs bé.

Exemple arcaic de l’ús del lo:

Pensant que fuig, lo laç al coll s’enlaça. Ausiàs March, CXVIII.

 

Vegeu també DETERMINANTS. L’ARTICLE DEFINIT. Part primera: el, els, la, les, l’DETERMINANTS. L’ARTICLE PERSONAL: EN, NA

Advertisements

Commentaria

Filed under Morfologia i sintaxi

DETERMINANTS. L’ARTICLE PERSONAL: EN, NA

L’article personal és un article que usen alguns parlars davant els noms propis i els malnoms. Històricament hom usava els pronoms personals de cortesia En per al masculí i Na per al femení, pronoms que s’han mantingut (en minúscula per als registres informals) principalment en els parlars balears davant de qualsevol nom. A Catalunya hom empra aquests articles amb els noms propis que comencen per consonant i l’article definit davant els masculins que ho fan per vocal. Tanmateix en el parlars valencians és poc freqüents l’ús de qualsevol article en un registre informal.

Exemples d’ús dels articles personals:

En Jaume I, na Joana, n’Arnau, n’Elisenda, Lloc Nou d’En Fenollet.

A Catalunya: En Miquel, l’Artur, la Laia.

Etimologia: del llatí dŏmĭne, dŏmĭna: “senyor”, “senyora”.


Rei En Jaume

 

Vegeu també DETERMINANTS. L’ARTICLE DEFINIT. Part primera: el, els, la, les, l’DETERMINANTS. L’ARTICLE DEFINIT. Part segona: lo

Commentaria

Filed under Morfologia i sintaxi