DETERMINANTS. L’ARTICLE PERSONAL: EN, NA

L’article personal és un article que usen alguns parlars davant els noms propis i els malnoms. Històricament hom usava els pronoms personals de cortesia En per al masculí i Na per al femení, pronoms que s’han mantingut (en minúscula per als registres informals) principalment en els parlars balears davant de qualsevol nom. A Catalunya hom empra aquests articles amb els noms propis que comencen per consonant i l’article definit davant els masculins que ho fan per vocal. Tanmateix en el parlars valencians és poc freqüents l’ús de qualsevol article en un registre informal.

Exemples d’ús dels articles personals:

En Jaume I, na Joana, n’Arnau, n’Elisenda, Lloc Nou d’En Fenollet.

A Catalunya: En Miquel, l’Artur, la Laia.

Etimologia: del llatí dŏmĭne, dŏmĭna: “senyor”, “senyora”.


Rei En Jaume

 

Vegeu també DETERMINANTS. L’ARTICLE DEFINIT. Part primera: el, els, la, les, l’DETERMINANTS. L’ARTICLE DEFINIT. Part segona: lo

Advertisements

Commentaria

Filed under Morfologia i sintaxi

3 responses to “DETERMINANTS. L’ARTICLE PERSONAL: EN, NA

  1. Pingback: DETERMINANTS. L’ARTICLE DEFINIT. Part primera: el, els, la, les, l’ | Ismael Fuster

  2. Pingback: DETERMINANTS. L’ARTICLE DEFINIT. Part segona: lo | Ismael Fuster

  3. Pingback: DETERMINANTS. Demostratius | Ismael Fuster

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s